Z planów Firmy

1. Aktualnie ustalamy terminy kolejnych warsztatów, które przybliżają podstawy wykonania zakładek do książki w technologii M-N-V.


2. Przygotowujemy kolejne wystawy zakładek " NITKĄ MALOWANE"


Zapraszamy do współpracy